Koszyk jest pusty

Regulamin sklepu internetowego www.trychologos.pl obowi膮zuj膮cy od dnia 01.06.2016 r.

WST臉P

Sklep internetowy dost臋pny pod adresem WWW.trychologos.pl prowadzony przez Jadwig臋 Zagrodnik, prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Trychologos. Dermokosmetyki i us艂ugi trychologiczne z siedzib膮 we Wroc艂awiu (51-310), ul. Krzywoustego 271/13, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, pos艂uguj膮cy si臋 numerem NIP 8861705611, REGON 364532410.

Kontakt ze sprzedawc膮 mo偶liwy jest pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

搂1.DEFINICJE

1. Cennik dostaw 鈥 zestawienie dost臋pnych rodzaj贸w dostawy i koszt贸w szczeg贸艂owo wskazanych w zak艂adce cennik dostaw.

2. Dow贸d zakupu 鈥 faktura, paragon, rachunek wystawione zgodnie z Ustaw膮 o podatku dochodowym od towar贸w i us艂ug z dnia 11 marca 2004 roku z p贸藕niejszymi zmianami.

3. Dzie艅 roboczy 鈥 jeden dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Formularz zam贸wienia - us艂uga elektroniczna, formularz dost臋pny w sklepie internetowym umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie zam贸wienia poprzez dodanie produkt贸w do Koszyka i okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y - sposobu dostawy i p艂atno艣ci.

5. Karta produktu 鈥 pojedyncza podstrona Sklepu Internetowego zawieraj膮ca informacje o pojedynczym produkcie.

6. Klient 鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮ca zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸ra zawar艂a lub zamierza zawrze膰 Umow臋 Sprzeda偶y ze Sprzedaj膮cym.

Kontakt ze sprzedawc膮 mo偶liwy jest pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

7. Koszyk 鈥 lista Produkt贸w sporz膮dzona z oferowanych w sklepie produkt贸w na podstawie wybor贸w Kupuj膮cego.

8. Kupuj膮cy 鈥 Klient.

9. Miejsce wydania rzeczy 鈥 adres pocztowy wskazany w Zam贸wieniu przez Kupuj膮cego.

10. Produkt 鈥 towar oferowany do sprzeda偶y przez Sprzedaj膮cego w Sklepie Internetowym. Jest przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedaj膮cym. Zdj臋cia Produkt贸w maj膮 charakter pogl膮dowy.

11. Przedmiot umowy 鈥 Zam贸wione przez Kupuj膮cego produkty.

12. Sklep internetowy 鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem www.trychologos.pl, za po艣rednictwem kt贸rego kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie.

13. Sprzedaj膮cy 鈥 Jadwiga Zagrodnik prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Trychologos. Dermokosmetyki i us艂ugi trychologiczne z siedzib膮 we Wroc艂awiu (51-310), ul. Krzywoustego 271/13, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, pos艂uguj膮cy si臋 numerem NIP 8861705611, REGON 364532410.

14. Umowa sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Produktu zawierana pomi臋dzy Sprzedaj膮cym a Klientem 聽za po艣rednictwem Sklepu internetowego.

15. Us艂uga elektroniczna - us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Sklepu Internetowego

16. Us艂ugobiorca - osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮聽 - korzystaj膮ca lub zamierzaj膮ca skorzysta膰 z Us艂ugi elektronicznej.

17. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Kupuj膮cego z艂o偶one za po艣rednictwem Sklepu okre艣laj膮ce jednoznacznie: rodzaj i liczb臋 produkt贸w; rodzaj dostawy; rodzaj i wysoko艣膰 p艂atno艣ci; Miejsce wydania rzeczy; dane Kupuj膮cego a zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia umowy pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedaj膮cym.聽

搂2. POSTANOWIENIA WPROWADZAJ膭CE

1. Za po艣rednictwem Sklepu Internetowego Sprzedaj膮cy prowadzi sprzeda偶 detaliczn膮. Za po艣rednictwem Sklepu Kupuj膮cy mo偶e dokona膰 zakupu Produkt贸w uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin jest integraln膮 cz臋艣ci膮 umowy sprzeda偶y zawieranej mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedaj膮cym.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedaj膮cego wyra偶one s膮 w polskiej walucie i s膮 cenami brutto (zawieraj膮 podatek VAT). Ceny produkt贸w nie zawieraj膮 koszt贸w dostawy, kt贸re okre艣lone s膮 w zak艂adce cennik dostaw.

4. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu: 聽komputer, tablet, smartfon albo inne urz膮dzenie multimedialne z dost臋pem do Internetu i poczty elektronicznej; przegl膮darka internetowa Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wy偶szej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wy偶szej; Opera w wersji 12.0 i wy偶szej; Google Chrome w wersji 23.0 i wy偶szej; Safari w wersji 5.0 i wy偶szej. W艂膮czenie w przegl膮darce internetowej mo偶liwo艣ci zapisu plik贸w Cookies oraz obs艂ugi Javascript.

搂3. SK艁ADANIE ZAM脫WIENIA

1. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋 przez 7 dni w tygodniu.

2. Z艂o偶enie zam贸wienia nie wymaga za艂o偶enia konta.

3. W celu z艂o偶enia zam贸wienia Kupuj膮cy zobowi膮zany jest podj膮膰 nast臋puj膮ce kroki:

- wybra膰 produkt lub produkty b臋d膮ce przedmiotem zam贸wienia poprzez klikni臋cie przycisku 鈥瀌odaj do koszyka鈥

- wskaza膰 adres mejlowy

- wybra膰 rodzaj dostawy i p艂atno艣ci

- wybra膰 miejsce dor臋czenia towaru

- wskaza膰 podstawowe dane, w tym dane osobowe umo偶liwiaj膮ce kontakt i wysy艂k臋

- z chwil膮 z艂o偶enia zam贸wienia (klikni臋cia w przycisk 鈥瀦amawiam z obowi膮zkiem zap艂aty鈥) do Kupuj膮cego zostaje wys艂any mejl potwierdzaj膮cy otrzymanie zam贸wienia, przyj臋cie do realizacji zam贸wienia nast臋puje poprzez przes艂anie Kupuj膮cemu przez Sprzedaj膮cego odpowiedniej wiadomo艣ci mejlowej na adres podany przez Kupuj膮cego w trakcie sk艂adania zam贸wienia. W momencie otrzymania przez kupuj膮cego tej wiadomo艣ci mejlowej mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮 dochodzi do zawarcia umowy sprzeda偶y produkt贸w obj臋tych zam贸wieniem.聽

4. Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 r贸wnie偶 zam贸wienie 聽telefoniczne 聽pod numerem 531344415.

搂4. FORMY, KOSZTY DOSTAWY I METODY P艁ATNO艢CI

1. Koszt dostawy ponosi Kupuj膮cy, chyba 偶e Sprzedawca odmiennie okre艣li w sklepie. Koszty dostawy produktu udost臋pnione s膮 klientowi na stronach sklepu internetowego z zak艂adce cennik dostaw oraz podczas sk艂adania zam贸wienia.

2. Kupuj膮cy ma do wyboru 聽formy dostawy produkt贸w okre艣lone w zak艂adce Spos贸b dostawy.

3. Kupuj膮cy ma do wyboru nast臋puj膮ce metody p艂atno艣ci za zam贸wione produkty:

- p艂atno艣膰 got贸wk膮 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki

- przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

- p艂atno艣膰 kart膮

- p艂atno艣ci elektroniczne za po艣rednictwem serwisu PayU.pl.

4. Klient zobowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki.

5. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

搂 5. REALIZACJA ZAM脫WIENIA

1. Realizacja zam贸wienia polega na jego przygotowaniu do wysy艂ki do Kupuj膮cego. Zam贸wienie uwa偶a si臋 za zrealizowane z chwil膮 przygotowania zam贸wienia do przesy艂ki.

2. Czas realizacji zam贸wienia ka偶dorazowo wskazany jest w Karcie Produktu.

3. Realizacja Zam贸wienia p艂atnego 鈥瀦a pobraniem鈥 nast臋puje niezw艂ocznie po zawarciu Umowy.聽

4. Realizacja Zam贸wienia z form膮 p艂atno艣ci 鈥瀙rzelew bankowy鈥 oraz 鈥瀙艂atno艣膰 kart膮鈥 nast臋puje po zawarciu Umowy i zaksi臋gowaniu wp艂aty Kupuj膮cego na koncie Sprzedaj膮cego.

5. Po zrealizowaniu zam贸wienia Sprzedawca prze艣le na adres poczty elektronicznej Kupuj膮cego potwierdzenie realizacji zam贸wienia i rozpocznie wysy艂k臋 zam贸wienia dla Kupuj膮cego.

6. Wys艂anie przedmiotu umowy nast臋puje w terminie okre艣lonym w karcie produktu, dla zam贸wie艅 z艂o偶onych z wielu produkt贸w w najd艂u偶szym terminie z okre艣lonych na kartach produktu. W przypadku braku dost臋pno艣ci produktu Sprzedaj膮cy skontaktuje si臋 drog膮 mejlow膮 b膮d藕 telefoniczn膮, aby poinformowa膰 Kupuj膮cego o terminie realizacji Zam贸wienia.

7. Czas dostawy produktu do klienta wynosi do 6 dni roboczych.聽

8. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysy艂any wybranym przez kupuj膮cego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupuj膮cego w Zam贸wieniu Miejsca wydania rzeczy.

搂 6. ODST膭PIENIE OD UMOWY

1. Klient, kt贸ry zawar艂 umow臋 ze Sprzedawc膮 na odleg艂o艣膰, ma prawo odst膮pi膰 od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia obj臋cia w posiadanie kupionych rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.

2. Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, Klient musi poinformowa膰 sprzedaj膮cego o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednorazowego o艣wiadczenia (wys艂anego poczt膮 na adres: ul. Krzywoustego 271/13, 51-310 Wroc艂aw, lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.). Konsument mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a dost臋pnego w zak艂adce : 鈥漮dst膮pienie od umowy鈥, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

3. Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie potwierdzi Klientowi mejlowo otrzymane o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.聽

4. W przypadku odst膮pienia od umowy, umowa jest uwa偶ana za niezawart膮.

5. Klient ma obowi膮zek zwr贸ci膰 rzecz Sprzedaj膮cemu niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej, ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie rzeczy przed jego up艂ywem.

6. Konsument odsy艂a rzeczy b臋d膮ce przedmiotem umowy, od kt贸rej odst膮pi艂 na w艂asny koszt i ryzyko na adres Sprzedaj膮cego:

Trychologos

Ul. Krzywoustego 271/13

51-310 Wroc艂aw

7. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮cej przedmiotem umowy a b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy z艂o偶onego przez Klienta, zwr贸ci Klientowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a je偶eli Klient wybra艂 spos贸b dostawy inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedaj膮cego, Sprzedaj膮cy nie zwr贸ci Klientowi dodatkowych koszt贸w zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Sprzedaj膮cy dokonuje zwrotu zap艂aty przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 Klient, chyba 偶e Kupuj膮cy wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b p艂atno艣ci, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

10. Je偶eli Sprzedaj膮cy nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze rzecz od Klienta Sprzedaj膮cy mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem zap艂aty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych (przyk艂adowo : tusze do rz臋s, kremy, pudry, podk艂ady), je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu.

搂7. ODPOWIEDZIALNO艢膯 ZA WADY

1. Sprzedaj膮cy na podstawie art. 558 搂 1 Kodeksu Cywilnego wy艂膮cza odpowiedzialno艣膰 wobec Klient贸w z tytu艂u wad fizycznych (r臋kojmia).

2. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczy膰 Kupuj膮cemu produkt wolny od wad.

3. Informacje dotycz膮ce odpowiedzialno艣ci Sprzedaj膮cego z tytu艂u wady produktu oraz uprawnie艅 Klienta s膮 okre艣lone na stronie sklepu internetowego w zak艂adce Reklamacje.

4. Klient mo偶e sk艂ada膰 reklamacje:

- pisemnie na adres: ul. Krzywoustego 271/13, 51-310 Wroc艂aw

- za po艣rednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

5. Kupuj膮cy, je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, mo偶e:

- z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o 偶膮daniu obni偶enia ceny,

- z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy.

6. Zaleca si臋, aby Klient zawar艂 w opisie reklamacji okoliczno艣ci i informacje dotycz膮ce przedmiotu reklamacji, a szczeg贸lnie daty i rodzaju wyst膮pienia wady.

7. Sprzedaj膮cy w terminie 14 dni 聽od z艂o偶enia przez Klienta reklamacji ustosunkuje si臋 do reklamacji. W przeciwnym razie uwa偶a si臋, 偶e Sprzedaj膮cy uzna艂 za uzasadnion膮 z艂o偶on膮 reklamacj臋.

8. Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest zobowi膮zany na koszt Sprzedaj膮cego dostarczy膰 rzecz wadliw膮 na adres reklamacyjny: Ul. Krzywoustego 271/13 51-310 Wroc艂aw. Je艣li ze wzgl臋du na rodzaj rzeczy lub spos贸b jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta by艂oby nadmiernie utrudnione, Klient obowi膮zany jest udost臋pni膰 rzecz Sprzedaj膮cemu na miejscu, w kt贸rym rzecz si臋 znajduje.

9. Koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedaj膮cy.

搂8.DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Administratorem 聽baz danych osobowych przekazywanych przez Klient贸w jest Sprzedaj膮cy.

2. Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustaw膮 o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustaw膮 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupuj膮cy, podaj膮c przy sk艂adaniu zam贸wienia swoje dane osobowe Sprzedaj膮cemu, wyra偶a zgod臋 na ich przetwarzanie przez Sprzedaj膮cego w celu realizacji z艂o偶onego zam贸wienia. Kupuj膮cy ma w ka偶dej chwili mo偶liwo艣膰 wgl膮du, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Sprzedaj膮cy wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urz膮dzeniu ko艅cowym Kupuj膮cego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mog膮 by膰 odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

4. Sprzedaj膮cy przechowuje pliki cookies na urz膮dzeniu ko艅cowym Kupuj膮cego, a nast臋pnie uzyskuje dost臋p do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania Sklepu.

搂 9. POZAS膭DOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZE艃

1. Klient ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Mi臋dzy innymi, Kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰:

- zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej Umowy Sprzeda偶y,

- skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej statutowych zada艅 nale偶y ochrona konsument贸w

Bardziej szczeg贸艂owych informacji na temat pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, Klient mo偶e szuka膰 na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Klient mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z platformy ODR, kt贸ra dost臋pna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma s艂u偶y rozstrzyganiu spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami d膮偶膮cymi do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.

搂10. POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. Aktualna wersja Regulaminu dost臋pna jest dla Kupuj膮cego w zak艂adce Regulamin.

2. Podczas realizacji Zam贸wienia oraz w okresie opieki posprzeda偶owej Kupuj膮cego obowi膮zuje Regulamin zaakceptowany przez niego w chwili zawarcia umowy.聽

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z takich przyczyn jak, m. in.: zmiany przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa; zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw 鈥 w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si臋 odpowiednio obowi膮zuj膮ce przepisy prawne.

Wz贸r formularza odst膮pienia od umowy

(za艂膮cznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta)

WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

鈥 Ja/My(*) niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy(*)

umowy dostawy nast臋puj膮cych rzeczy(*) umowy o dzie艂o polegaj膮cej na wykonaniu nast臋puj膮cych

rzeczy(*)/o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi(*)

鈥 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

鈥 Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w)

鈥 Adres konsumenta(-贸w)

鈥 Podpis konsumenta(-贸w) (tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

鈥 Data

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.

 

U偶ywamy cookies, aby poprawi膰 nasz膮 stron臋 internetow膮 oraz do statystyk. Je偶eli nie zgadzasz si臋 na wykorzystanie cookies opu艣膰 stron臋. O wykorzystaniu cookies przeczytasz w naszej polityce sklepu.

  Zezwalam na wykorzystanie cookies na stornie trychologos.pl.